İT infrastrukturunun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

İT İnfrastrukturunun Təhlükəsizliyinin Qiymətləndirilməsi prosesi host, şəbəkə, tətbiq və ətraf mühitə nəzarət də daxil olmaqla bütün infrastrukturun hərtərəfli nəzərdən keçirilməsidir. Bu qiymətləndirmə həmçinin mövcud siyasət və prosedurların nəzərdən keçirilməsini də əhatə edir.

Kibertəhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi zəiflik boşluqlarını bağlamaq və zəiflikləri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır, nəticə etibarı ilə təsir üçün ən yüksək potensialı olan məsələlərin aradan qaldırılmasını prioritetləşdirir.

Qiymətləndirmələr həmçinin kibertəhlükəsizlik komandalarına rəhbərliklə əlaqəni yaxşılaşdırmağa kömək edir. Ən effektiv təhlükəsizlik strategiyaları şirkətin bütün əməliyyatlarına inteqrasiya olunub.

İT İnfrastrukturunun Təhlükəsizliyinin Qiymətləndirilməsini təmin etməklə siz aşağıdakı suallara cavab tapa biləcəksiniz:

- İT sistemlərinin hansı hissələri (yerli və ya bulud) hakerlər, “ransomware” və digər cari kiber təhlükələrə qarşı həssasdır və onları necə qoruya bilərik/onları daha təhlükəsiz edə bilərik?

- İT infrastrukturumuz zərərli niyyəti olanlar üçün əlçatandırmı? WiFi şəbəkəmiz təhlükəsizdirmi?

- Təcavüzkarlar şəbəkəmizə daxil olsalar, hansı miqyasda zərər vura bilərlər?

- Hansı məlumatları ələ keçirə bilərlər? Bu məlumatları necə istifadə edə bilərlər?

- Hansı sistemlər vasitəsilə biz həssasıq?

- Şirkət şəbəkəmizdə mövcud təhlükəsizlik tədbirləri “ransomware” kimi cari kibertəhlükələrə tab gətirmək üçün kifayətdirmi?