Orkestrasiya, avtomatlaşdırma və cavab tədbirləri (SOAR)

Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) şirkətlərə və təşkilatlara təhlükəsizlik təhdidləri ilə mübarizə aparmağa kömək edən İT üzrə həllər kompleksidir. Fiziki və rəqəmsal təhlükəsizlik alətləri toplusunda SOAR optimal təhlükəsizlik reaksiyası üçün arxitektura təqdim edir. Məsələn, SOAR resurs kompleksi sadə perimetr təhlükəsizliyindən kənarda yeni və daha mürəkkəb prosesləri təşkil edən firewall və ya perimetr təhlükəsizlik avadanlığının üstündə işləyən yeni növ proqram paketlərini özünə daxil edə bilər.

SOAR quraşdırması təhdid və zəifliyin idarə edilməsində, həmçinin təhlükəsizlik insidentlərinə cavab verməkdə kömək edə bilər. Bəzi başqa alətlər də avtomatlaşdırılmış resurslar təklif edir. SOAR, SIEM və ya təhlükəsizlik məlumatı və hadisələrin idarə edilməsi ilə ziddiyyət təşkil edə bilər, çünki SOAR, SIEM modelləri vasitəsilə mümkün olanı genişləndirmək üçün tətbiq edilir. Yenə də, SOAR geniş avtomatlaşdırma və koordinasiya strategiyaları təmin etməklə mövcud təhlükəsizlik modellərini təkmilləşdirə bilər. Ola bilər ki, təşkilatda bir-biri ilə əlaqəli olmayan bir neçə müstəqil təhlükəsizlik həlləri vardır, bununla bərabər, monitorinq, inteqrasiya olunmuş təhlükələrin aşkarlanması və insidentlərə cavab verməsi və digər funksiyalarla SOAR arxitekturası sistemi qorunmaq üçün fəal işləyir.